Skip Navigation
 

regulamin

1.Strony transakcji
§2.Przedmioty transakcji
§3.Składanie zamówienia
§4.Potwierdzanie zamówienia
§5.Formy płatności
§6.Termin realizacji
§7.Dostawa Towaru
§8.Reklamacje i gwarancje
§9.Ochrona prywatności
§10.Postanowienia końcowe

§ 1.Strony transakcji
1.Stroną dokonującą sprzedaży produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego Dukla Styl.pl jest firma Dukla Styl sp z o. o.zarejestrowaną przez Sąd gospodarczy w Rzeszowie.
2.Stroną dokonującą zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego Duklastyl.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej nabywcą.

§ 2.Przedmioty transakcji
1.Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Stronami w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.duklastyl.pl/sklep w chwili składania zamówienia.
2.Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich. Jeśli nie ma opisu ceny (brutto, netto) należy traktować ową cenę za cenę brutto.
3.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

§ 3.Składanie zamówienia
1.Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym Duklastyl.pl odbywa się poprzez:
- wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na karcie produktu po kliknięciu na link „dodaj do koszyka”
- przesłanie zamówienia e-mailem na adres : a.dusinski@duklastyl.pl lub inny adres podany na stronie internetowej Sklepu

§ 4.Potwierdzanie zamówienia
1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Duklastyl.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
2.W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3.Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Duklastyl.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
4.Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Duklastyl.pl.
5.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Dukla Styl sp z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

§ 5.Formy płatności
1.Obecnie zapłata za zamówiony towar może być dokonywana:
- zapłata przelewem przed dostarczeniem towaru. Przy tym rodzaju zapłaty firma Dukla Styl sp z o. o. zobowiązuje się do wystawienia faktury pro-forma na podstawie, której Nabywca dokonuje wpłaty -„Przelew na konto”.
Z chwilą wpłynięcia należności na konto Dukla Styl sp z o. o. towar zostaje natychmiast wysłany do Nabywcy wraz z fakturą

§ 6.Termin realizacji
1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4. Dukla Styl sp z o. o. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru lub z przyczyn niezależnych od Dukla Styl sp z o. o. W takim przypadku Nabywca będzie o tym fakcie natychmiast poinformowany.
5. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi od 2 - 4 dni roboczych.
6. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§7.Dostawa Towaru
1.Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Duklastyl.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Tylko w dni robocze tj. Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek.
2.”Przesyłka kurierska” - dostawy krajowe realizowane są przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wartości opłat za przesyłkę krajową są podane w tabeli opłat.
3.”Odbiór osobisty”-Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w biurze firmy w Cergowej koło Krosna, woj podkarpackie.

§ 8.Reklamacje i gwarancje
1.W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą Dukla Styl sp z o. o. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
2.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
4.Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy.Warunki realizacji gwarancji.
5. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 9.Ochrona prywatności
1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Dukla Styl sp z o. o. danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia,zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883
2.Zawartość Sklepu Internetowego Duklastyl.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego
3.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10.Postanowienia końcowe
1.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor,proporcje itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru
2.W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
3.Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego Duklastyl.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Internetowy Duklastyl.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
4.Sklep internetowy Duklastyl.pl nie wypożycza oferowanych produktów do testowania z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NABYWCA AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN.